Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 68 Next Page
Page Background www.n pt- business.c o.u k

I

13

Welcome to

‘In business’

promoting Neath Port Talbot as a

place where businesses can grow

and flourish with real opportunities

for investors in the area.

‘In Business’

is part of our

commitment to build a better future

for Neath Port Talbot – a place that is

better connected, better for business

and a better place to live.

We have included examples of how

we are working with our partners

in regeneration to create the right

environment for businesses to

develop and grow, and how we are

delivering on our vision to build a

better future for Neath Port Talbot,

whilst supporting the aspirations of

the Swansea Bay City Region.

Cllr. Rob Jones, Leader of Neath Port

Talbot Council

Croeso i

‘Byd Busnes’

– yn hyrwyddo

Castell-nedd Port Talbot fel lle i

fusnesau dyfu a ffynnu gyda

chyfleoedd rhagorol ar gyfer

buddsoddwyr yn yr ardal.

Mae

‘Byd Busnes’

yn rhan o'n

hymrwymiad i adeiladu dyfodol gwell

ar gyfer Castell-nedd Port Talbot - lle

sydd â chysylltiadau gwell, sy’n well

ar gyfer busnes ac yn lle gwell i fyw.

Rydym wedi cynnwys enghreifftiau

o sut rydym yn gweithio gyda'n

partneriaid adfywio i greu'r amgylchedd

iawn i'n busnesau ddatblygu a thyfu,

a sut rydym yn gwireddu ein

gweledigaeth i adeiladu dyfodol gwell

ar gyfer Castell-nedd Port Talbot, ac ar

yr un pryd cefnogi dyheadau Rhanbarth

Dinas Bae Abertawe.

Y Cyng. Rob Jones,

Arweinydd

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

welcome

croeso

Introduction – Building a better

future for Neath Port Talbot . . . . . . . . . . . . . .17

Cyflwyniad - Adeiladu dyfodol gwell

ar gyfer Castell-nedd Port Talbot . . . . . . . . . .17

Delivering the Vision –

Creating Opportunities . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Cyflwyno'r Weledigaeth – Creu Cyfleoedd . . .18

Harbourside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Glannau'r Harbwr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Coed Darcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Coed Darcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Baglan Bay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Bae Baglan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Fabian Way/Bay Campus . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Ffordd Fabian/Campws y Bae . . . . . . . . . . . . .25

Our Valleys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Ein Cymoedd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Encouraging Innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Annog Arloesedd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Baglan Bay Innovation Centre . . . . . . . . . . . . .31

Canolfannau Arloesedd Bae Baglan . . . . . . . .31

R&D Village . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Pentref Ymchwil a Datblygu . . . . . . . . . . . . . .33

Investing in our Town Centres . . . . . . . . . . . .34

Buddsoddi yng Nghanol ein Trefi . . . . . . . . . .34

Key Business Sectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Sectorau Busnes Allweddol . . . . . . . . . . . . . . .36

Quality of Life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Ansawdd Bywyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Business Team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Tîm Busnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

To vie w this guide onli ne pl

ease visit

www. neathinbusiness. co.u k

contents

cynnwys